Bảng Giá Thi Công Lắp Đặt 2021

                            Bảng Giá Thi Công Máy Lạnh

         Đơn Vị Cung Cấp ,Thi Công đúng tiêu chuẩn , chất lượng.

 LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ GIÁ THAM KHẢO, QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU THI CÔNG ỐNG ĐỒNG MÁY LẠNH VÀ TÌM HIỂU MỌI VẤN ĐỀN LIÊN QUAN ĐẾN MÁY LẠNH VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT 0948560493 MR Quốc - 0964249299 MR Tấn  (24/7)

GIÁ ỐNG ĐỒNG MÁY LẠNH MỚI NHẤT - THI CÔNG ỐNG ĐỒNG CHẤT LƯỢNG        https://dienlanhhoatamphat.vn/

I.  Lắp đặt điều hòa  treo tường        
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Xuất xứ ĐVT Số lượng

       Đơn giá (VNĐ)

              (VT+NC)

1 Nhân công lắp máy CS 9,000-12,000btu ( 1- 1.5 HP)   Bộ 1     350,000
2 Nhân công lắp máy CS 18,000-24,000btu ( 2- 2.5HP)   Bộ 1     400,000
3 Ống đồng cho máy CS 9,000-12000btu (dày 0.71mm) Thái Lan/Td M 1     160,000
4 Ống đồng cho máy CS 18,000-21000btu (dày 0.71mm) Thái Lan/Td M 1     190,000
5 Ống đồng cho máy CS 24,000btu (dày0.71mm) Thái Lan/Td M 1     220,000
6

Bảo ôn ống đồng (loại 2 bảo ôn tách rời cho 2 ống – độ dày 10mm)

Ghen cách nhiệt trắng đôi

Việt Nam M 1       15,000
7 Băng quấn cách ẩm cho ống đồng Việt Nam M 1       15,000
8 Dây điện khiển dàn nóng và lạnh  Cadivi 3x1Cx1.5 mm2 Việt Nam M 1 18,000
9 Dây điện khiển dàn nóng và lạnh  Cadivi 3x1C×2,5 mm2 Việt Nam M 1       25,000
10 Dây điện khiển dàn nóng và lạnh  Cadivi 3x1C×4.0 mm2 Việt Nam M 1       38,000
11 Giá đỡ dàn nóng máy CS 9,000-12,000btu ( 1- 1.5 HP) Việt Nam Bộ 1     145,000
12 Giá đỡ dàn nóng máy CS 18,000btu ( 2.0 HP) Việt Nam Bộ 1 160,000
13 Giá đỡ dàn nóng máy CS 21,000-24,000btu (2.5HP) Việt Nam Bộ 1     250,000
14 Giá đỡ dàn nóng (loại đặt ngồi, loại treo ngang) Việt Nam Bộ 1 350,000
15 Ống nước PVC 21+bảo ôn Việt Nam M 1       25,000
16 Ống nước mềm d21 Việt Nam M 1       10,000
17 Automat 15 – 30A Korea Cái 1     130,000
18 Nito thử kín, làm sạch đường ống (áp dụng máy lắp đã có sẵn đường ống chôn trong tường)   Bộ 1 300,000
19 Vật tư phụ lắp máy( dai, ốc, Vit, Băng keo….) Việt Nam Bộ 1       50,000
20 Nhân công đục tường chôn đường ống đồng, ống nước + chát thô   Bộ 1       110,000
21 Chỉnh sửa đường ống (áp dụng máy lắp đã có sẵn đường ống chôn chìm tường)   Bộ 1     200,000
22 Nhân công tháo máy cũ   Bộ 1     150,000
23 Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có)    

.

II.  Lắp đặt điều hòa  cassette, giấu trần, tủ đứng      
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ)
1 Nhân công lắp máy cassette CS 18000Btu đến 24000Btu (2.0 - 2.5 HP)   Bộ 1     500,000
2 Nhân công lắp máy cassette CS 34000Btu đến 48000Btu (3.5 - 4.5 HP)   Bộ 1     700,000
3 Nhân công lắp máy giấu trần CS 18000Btu đến 24000Btu ( 2.0 - 2.5 HP)   Bộ 1     600,000
4 Nhân công lắp máy giấu trần CS 34000Btu đến 48000Btu ( 3.5 - 4.5 HP)   Bộ 1  1,200,000
5 Nhân công lắp máy tủ đứng CS 18000Btu đến 24000Btu (2.0 - 2.5 HP)   Bộ 1     500,000
6 Nhân công lắp máy tủ đứng CS 34000Btu đến 48000Btu(3.5 - 4.5 HP)   Bộ 1     800,000
7 Ống đồng cho máy CS 18,000 – 24,000Btu/h (dày 0.71mm) Thái Lan/Td M 1 240,000
8 Ống đồng cho máy CS 34,000 – 48,000Btu/h (dày 0.71mm) Thái Lan/Td M 1 280,000
9 Bảo ôn đôi (Dày d19) Superlon/Td M 1       35,000
10 Bảo ôn đôi (Dày d13) Superlon/Td M 1       20,000
11 Băng quấn cách ẩm cho ống đồng VN M 1       15,000
12 Dây điện nguồn 3×4 + 1×2.5 mm Cadivi/Td M 1       60,000
13 Dây điện Khiển dàn nóng và lạnh  2×4 mm Cadivi/Td M 1       42,000
14 Dây điện khiển dàn nóng và lạnh 2×2,5 mm Cadivi/Td M 1       25,000
15 Dây điện điều khiển Remote 2×0,75 mm Cadivi/Td M 1         7,000
16 Giá đỡ giàn nóng máy CS 18,000 đến 24,000Btu Việt Nam Bộ 1     300,000
17 Giá đỡ giàn nóng máy CS 34,000 đến 48,000Btu Việt Nam Bộ 1     500,000
18 Ống nước PVC 21+bảo ôn Việt Nam M 1       25,000
19 Ống nước PVC 27+bảo ôn Việt Nam M 1       30,000
20 Quang treo đường ống gas, ống nước Việt Nam Bộ 1       30,000
21 Nito thử kín, làm sạch đường ống Việt Nam Bình 1     350,000
22 Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô Việt Nam Bộ 1       120,000
23 Vật Tư phụ hệ ống đồng (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, que hàn,vv…) Việt Nam Bộ 1     200,000
24 Hộp gom của gió 1000×150 Việt Nam Cái 1     450,000
25 Hộp gom của gió 1000×200 Việt Nam Cái 1     490,000
26 Côn thu gió đầu dàn lạnh Việt Nam Cái 1     520,000
27 Cửa gió lan bầu dục 1000×150 Việt Nam Cái 1     520,000
28 Cửa gió lan bầu dục 1000×200 Việt Nam Cái 1     560,000
29 Lưới lọc bụi của hồi Việt Nam Cái 1     130,000
30 Xốp cách nhiệt cho các hộp gió Việt Nam Hộp 1     160,000
31 Keo dán xốp cách nhiệt Việt Nam Kg 1     100,000
32 Ống gió mêm+bảo ôn D150 Việt Nam M 1     67,000
33 Vật Tư phụ hệ ống gió (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, băng dính trong, băng dính bạc vv…) Việt Nam Dàn 1     250,000
34 Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có)   1  
35 Phát sinh (Nếu có)        
III.  Lắp đặt điều hòa Multi         
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ)
1 Nhân công lắp đặt dàn nóng CS 18000 đến 34000Btu   Dàn 1    650,000
2 Nhân công lắp đặt dàn lạnh treo tường   Dàn 1     250,000
3 Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần   Dàn 1     500,000
4 Nhân công lắp đặt dàn lạnh cassette   Dàn 1     450,000
5 Dây điện nguồn 2x4mm Cadivi/Td M 1       30,000
6 Dây điện khiển dàn nóng và lạnh 2×2,5mm Cadivi/Td M 1       25,000
7 Dây điện điều khiển  Remote 2×0,75 mm Cadivi/Td M 1       15,000
8 Ống đồng cho dàn lạnh CS 9000Btuh (dày 0.71mm) Thái Lan /Td M 1     130,000
9 Ống đồng cho dàn lạnh CS 12000Btuh (dày 0.71mm) Thái Lan /Td M 1     150,000
10 Ống đồng cho dàn lạnh CS 18000Btuh (dày 0.71mm) Thái Lan /Td M 1     180,000
11 Ống đồng dàn lạnh CS 21000Btuh đến 24000 (dày 0.71mm) Thái Lan /Td M 1     245,000
12 Bảo ôn đôi (Dày d13) Superlon/Td M 1       20,000
13 Bảo ôn đôi (Dày d19) Superlon/Td M 1       35,000
14 Băng quấn cách ẩm Việt Nam M 1       15,000
15 Giá đỡ giàn nóng máy CS 18000Btu đến 27,000Btu Việt Nam Bộ 1     300,000
16 Giá đỡ giàn nóng máy CS 34000Btu Việt Nam Bộ 1     500,000
17 Bộ quang treo đường ống gas, ống nước Việt Nam Bộ 1       30,000
18 Ống nước PVC 27+bảo ôn Việt Nam M 1       30,000
19 Ống nước PVC 21+bảo ôn Việt Nam M 1       25,000
20 Nito thử kín, làm sạch đường ống Việt Nam Bình 1     350,000
21 Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô Việt Nam Bộ 1       120,000
22 Vật Tư phụ lắp hệ ống đồng  (Tiren, bulong, Vít,nở, ốc chân, oxi, que hàn, vv…) Việt Nam Dàn 1       50,000
23 Hộp gom của gió 1000×150 Việt Nam Cái 1     450,000
24 Hộp gom của gió 1000×200 Việt Nam Cái 1     490,000
25 Côn thu gió đầu dàn lạnh Việt Nam Cái 1     520,000
26 Cửa gió lan bầu dục 1000×150 Việt Nam Cái 1     500,000
27 Cửa gió lan bầu dục 1000×200 Việt Nam Cái 1     560,000
28 Lưới lọc bụi của hồi Việt Nam Cái 1     130,000
29 Xốp cách nhiệt cho các hộp gió Việt Nam Hộp 1     160,000
30 Keo dán xốp cách nhiệt Việt Nam Kg 1     100,000
31 Ống gió mêm+bảo ôn D150 Việt Nam M 1     67,000
32 Vật Tư phụ hệ ống gió (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, băng dính trong, băng dính bạc vv…) Việt Nam Dàn 1     300,000
33 Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có)   1  
34 Phát sinh (Nếu có)        

Ghi chú:

  • Đối với trường hợp phải thuê giàn giáo phục vụ lắp đặt, khách hàng là bên chịu phí thuê giàn giáo
  • Đối với trường hợp lắp đặt khó phải sử dụng tới thang dây hoặc giàn giáo nhiều tầng, phí nhân công sẽ không được áp dụng theo bảng giá này (Ở từng vị trí cụ thể có mức độ lắp đặt khó khác nhau, phí nhân công sẽ được thỏa thuận trước khi tiến hành lắp đặt).
  • Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  • Bảo hành hạng mục công việc 12 tháng

Trân trọng!

 

Top từ khóa tìm kiếm

Thu mua đồ cũ Nha Trang | Thi công lắp đặt cơ điện lạnh | lắp đặt điều hòa máy lạnh | lắp đặt máy giặt | sửa chữa điều hòa máy lạnh | sửa chữa máy giặt | bảo trì vệ sinh điều hòa máy lạnh | bảo trì vệ sinh máy giặt | Báo giá lắp đặt máy lạnh điều hòa | Báo giá vệ sinh máy giặt | Mua bán máy lạnh cũ Nha Trang

Copyright @ 2021 dienlanhhoatamphat.vn | All Rights Reserved.